16 ratings on

Hoe lang duurt een omgevingsvergunningsaanvraag?

Hoelang duurt een omgevingsvergunningsaanvraag?

Hoe Lang Duurt een Omgevingsvergunningsaanvraag?

Bij het plannen van een bouwproject is een van de belangrijkste stappen het verkrijgen van de juiste vergunningen. In Nederland is de omgevingsvergunningsaanvraag een cruciaal onderdeel van dit proces. Maar hoe lang duurt het precies om zo’n vergunning te verkrijgen? In deze blogpost gaan we dieper in op de duur van de omgevingsvergunningsaanvraag en wat je kunt verwachten.

Twee Hoofdprocedures: Regulier en Uitgebreid

De tijd die het kost om een omgevingsvergunning te verkrijgen, hangt af van de procedure die gevolgd moet worden. Er zijn twee hoofdprocedures: de reguliere procedure en de uitgebreide procedure.

1. Reguliere Procedure

De reguliere procedure is bedoeld voor relatief eenvoudige aanvragen. Denk hierbij aan projecten zoals het bouwen van een schuur, het plaatsen van een dakkapel, of kleine verbouwingen. Deze procedure heeft de volgende kenmerken:

 • Duur: Binnen 8 weken moet de gemeente een beslissing nemen over de aanvraag.
 • Verlenging: De gemeente heeft de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen met maximaal 6 weken.
 • Gebruik: Deze procedure wordt meestal gebruikt voor eenvoudige bouwaanvragen die weinig impact hebben op de omgeving.

2. Uitgebreide Procedure

Voor complexere projecten, zoals grote bouwprojecten of projecten met een aanzienlijke impact op de omgeving, is de uitgebreide procedure van toepassing. Deze procedure heeft de volgende kenmerken:

 • Duur: Binnen 26 weken moet de gemeente een beslissing nemen over de aanvraag.
 • Verlenging: In bijzondere gevallen kan deze termijn verlengd worden.
 • Gebruik: Deze procedure is van toepassing op ingewikkelde aanvragen, zoals grote bouwprojecten, ingrijpende verbouwingen of projecten die een aanzienlijke invloed hebben op de omgeving en omwonenden.

Factoren die de Duur Kunnen Beïnvloeden

Hoewel de hierboven genoemde termijnen de standaard zijn, zijn er verschillende factoren die de duur van de aanvraagprocedure kunnen beïnvloeden:

 • Aanvullende Informatie: Na het indienen van de aanvraag kan de gemeente om aanvullende informatie vragen. Dit kan de procedure verlengen omdat de termijn wordt opgeschort totdat de gevraagde informatie is ontvangen.
 • Bezwaren: Belanghebbenden, zoals omwonenden, hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit kan de procedure vertragen en in sommige gevallen leiden tot juridische procedures.
 • Complexiteit van het Project: Hoe complexer het project, hoe langer het kan duren voordat alle benodigde informatie en goedkeuringen zijn verkregen.

Tips voor een Snelle Afhandeling

Om ervoor te zorgen dat je omgevingsvergunningsaanvraag zo snel mogelijk wordt afgehandeld, zijn hier enkele tips:

 1. Voorbereiding: Zorg ervoor dat je aanvraag volledig en correct is ingevuld en dat alle benodigde documenten zijn bijgevoegd.
 2. Communicatie: Houd nauw contact met de gemeente en reageer snel op verzoeken om aanvullende informatie.
 3. Professionele Hulp: Overweeg om een deskundige in te schakelen, zoals een architect of een bouwkundig adviseur, om je te helpen bij het voorbereiden en indienen van de aanvraag.

Conclusie

De tijd die nodig is om een omgevingsvergunning te verkrijgen, varieert afhankelijk van de procedure die gevolgd moet worden. Voor eenvoudige projecten kun je binnen 8 tot 14 weken een beslissing verwachten, terwijl complexere projecten tot 26 weken of langer kunnen duren. Door je goed voor te bereiden en nauw samen te werken met de gemeente, kun je de procedure soepel laten verlopen.

Het goed voorbereiden van een omgevingsvergunningsaanvraag is essentieel voor een soepele afhandeling. Zorg ervoor dat je beschikt over de juiste tekeningen en bestudeer het omgevingsplan grondig. Samenwerken met een bouwkundig tekenbureau kan hierbij een groot verschil maken, zodat je aanvraag volledig en correct is ingevuld.