15 ratings on

Procedure omgevingsvergunnings aanvraag

Als je plannen hebt om je woning te verbouwen, kan het zijn dat je daarvoor een omgevingsvergunning nodig hebt. Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een verbouwing aan je eigen woning kan in eerste instantie een ontmoedigende taak lijken, maar met de juiste informatie en voorbereiding kan het proces soepel verlopen. In dit artikel leiden we je door de stappen van het aanvragen van een omgevingsvergunning onder de nieuwe Omgevingswet die sinds 1 januari 2024 van kracht is.

Stap 1: Vooronderzoek

Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt, is het belangrijk om goed te onderzoeken of je voor jouw verbouwingsplannen daadwerkelijk een vergunning nodig hebt. Niet alle verbouwingen vereisen namelijk een vergunning. Kleine aanpassingen zoals het vervangen van kozijnen of het plaatsen van een schutting kunnen vergunningsvrij zijn. De Rijksoverheid biedt online tools waarmee je snel kunt controleren of jouw verbouwing vergunningsvrij is of niet. Kom je er niet uit? Teken Direct helpt graag met een vrijblijvend advies.

Stap 2: Het Verzamelen van Benodigde Documenten

Als blijkt dat je een omgevingsvergunning nodig hebt, is de volgende stap het verzamelen van alle benodigde documenten voor je aanvraag. Dit omvat doorgaans:

  • Een duidelijke omschrijving van het bouwplan
  • Bouwtekeningen (bestaande en nieuwe situatie)
  • Berekeningen van constructieve veiligheid
  • Eventueel een situatietekening met de locatie van de verbouwing

Zorg ervoor dat deze documenten compleet en nauwkeurig zijn, aangezien ze essentieel zijn voor de beoordeling van je aanvraag. De kans om een vergunning te verkrijgen wordt aanzienlijk groter door deze documentatie op te laten stellen door een bouwkundig tekenbureau.

Stap 3: De Aanvraag Indienen

Je kunt je aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen via het Omgevingsloket online. Dit platform is onderdeel van het nieuwe digitale stelsel van de Omgevingswet en is ontworpen om het aanvraagproces te vereenvoudigen. Tijdens het indienen van je aanvraag word je stap voor stap door het proces geleid. Je hebt de mogelijkheid om de benodigde documenten digitaal bij te voegen.

Stap 4: De Behandeling van je Aanvraag

Na het indienen van je aanvraag, wordt deze door de gemeente beoordeeld. De gemeente controleert of je verbouwplannen voldoen aan het bestemmingsplan, de welstandseisen en andere relevante regelgeving. Afhankelijk van de complexiteit van de verbouwing, kan de gemeente ook advies inwinnen bij externe partijen.

Stap 5: De Beslissing

De wettelijke termijn voor het afhandelen van een omgevingsvergunning is acht weken, maar deze kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je de omgevingsvergunning en kun je starten met de verbouwing. Bij een afwijzing kun je bezwaar maken of je plannen aanpassen en opnieuw indienen.

Tips voor een Soepele Aanvraag

  • Vooroverleg met de Gemeente: Voordat je de aanvraag indient, kan een vooroverleg met de gemeente nuttig zijn. Dit geeft inzicht in eventuele specifieke eisen of aandachtspunten.
  • Kwalitatief Goede Documentatie: Zorg voor duidelijke, gedetailleerde en professionele bouwtekeningen en documenten.
  • Communicatie: Houd tijdens het proces de communicatie met de gemeente open en constructief. Dit kan helpen eventuele problemen vroegtijdig te identificeren en op te lossen.

De procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een verbouwing aan je eigen woning hoeft niet ingewikkeld te zijn, mits je goed voorbereid bent en de juiste stappen volgt. Door zorgvuldig te werk te gaan, vergroot je de kans op een vlotte goedkeuring.