16 ratings on

Renovatie Boskoop

Situatietekening

Wij maken een tekening van het terrein met daarop aanwezige bebouwing. Hierbij wordt duidelijk hoe en waar gebouwen op de kavel staan. Ook aangelegen delen zoals de wegen, sloten en aanliggende bebouwing worden hierbij verwerkt. Deze tekening is nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Splitsingstekeningen

Voordat we drie appartementen konden realiseren in dit gebouw hebben wij voor het kadaster splitsingstekening gemaakt. Zo is de indeling van de nieuwe bestemming duidelijk.

Bouwkundige tekeningen

Voor dit project hebben wij alle bouwkundigetekeningen mogen leveren. Wij tekenen zowel de bestaande als de nieuwe situatie. Hiernaast is de nieuwe situatie getekend. Tevens is de omgevingsvergunning ook geheel door ons begeleid.
Vergelijk hieronder de oude en nieuwe situatie.

Daglicht en ventilatie berekeningen

De bouwfysische eigenschappen van een gebouw zijn zeer belangrijk, omdat zij bepalend zijn voor het energieverbruik en comfort van een gebouw. De berekening geeft theoretisch weer of er een eventueel condens probleem aanwezig is of kan ontstaan.

Vluchtroutes

Mocht er brand uitbreken in 1 van de appartementen is het goed om van tevoren ook een plan te maken voor vluchtwegen in geval van nood. Doormiddel van een een brandcompartimentering tekening brengen wij de vluchtroutes in beeld.

3D tekeningen

Voordat een object gebouwd of verbouwd wordt is het fijn om alvast een 3D voorbeeld te bekijken van het toekomstige pand. In o.a. SketchUp maken wij 3D modellen waarin alles op schaal wordt getekend. Als je ontwerp compleet in 3D getekend is, kan je het van boven tot onder, vanuit elke ooghoek gaan bekijken. Het grote voordeel hier is dat je eventuele fouten en imperfecties kan zien voor men fysiek met de bouw begint.

Voor de renovatie

Bouwtekening nodig?

Advies over uw plannen?