15 ratings on

NTA 8800 & BENG

Eén van de redenen om de huidige systematiek achter het energielabel aan te passen is dat de gewenste functie de afgelopen jaren sterk is veranderd. Bij de introductie ervan was het vooral bedoeld als bewustwoordingsinstrument en bovendien nog niet heel nauwkeurig, maar veelal op bouwjaar van de woning bepaald. Inmiddels ontstaat een steeds sterkere vraag naar een nauwkeurigere bepalingsmethode en indicator. In de context van de huidige energietransitie is de energieprestatie van een woning of gebouw van steeds groter belang.

Die energietransitie, mede ingegeven door het Klimaatakkoord, heeft voor nieuwe Europese regelgeving gezorgd in de vorm van een tweede herziening van de Energy Performance of Building Directive (EPBD). Hierin wordt gesteld dat de energieprestatie vanaf 1 januari 2021 moet worden uitgedrukt in het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² per jaar. Het primair fossiel energiegebruik is de hoeveelheid fossiele energie – bijvoorbeeld aardolie/aardgas/steenkool – die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie. Deze bepalingsmethode is vastgelegd in een nieuwe Nederlandse Technische Afspraak, de ‘NTA 8800’.

Beng bestaande bouw en nieuwbouw
Deze nieuwe methodiek is van toepassing op zowel bestaande bouw als nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw en vervangt de huidige Energieprestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwe gebouwen en de Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen. Met de NTA 8800 wordt vastgesteld of aan de eisen van het huidige bouwbesluit wordt voldaan en of gebouwen voldoen aan de BENG-eisen.

Alhoewel ook jongeren in het funda-onderzoek duidelijk aangeven meer leefruimte te willen, is dit voor hen geen reden om de stad te verlaten. Wel kunnen zij door de wijzigingen in de overdrachtsbelasting gemakkelijker een (duurder) huis kopen. Jongeren van 18 tot 35 jaar krijgen hiervoor zelfs vrijstelling. Vanaf 35 jaar betalen zij 2 procent. Door de overdrachtsbelasting voor beleggers (kopers die niet gaan wonen in de aangekochte woning en niet-natuurlijke personen) op 8 procent te zetten, wil de overheid starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt.